Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Nationalinkomst 2004* - 2005*

   Milj. eur  Andel, %  Förändring, % 
2004* 2005* 2004 2005* 2004 2005*
Löner och arvoden 1) 59 061 61 736 47,2 47,4 4,5 4,5
Arbetsgivares socialskyddsavgifter 14 692 15 454 11,7 11,9 4,5 5,2
Kapital- och företagarinkomster, netto 32 327 33 311 25,8 25,6 9,7 3,0
   Icke-finansiella företag 13 028 12 872 10,4 9,9 20,2 -1,2
   Bostadssamfund -229 -125 -0,2 -0,1 ..  
   Finansiella institut och försäkringsanstalter -618 732 -0,5 0,6 ..  
   Offentliga samfund 2 285 2 411 1,8 1,9 15,5 5,5
   Hushåll 17 324 16 918 13,8 13,0 5,5 -2,3
      därav företagarinkomst från jordbruk 1 122 1 032     -6,5 -8,0
      företagarinkomst från skogsbruk 813 785     -3,6 -3,4
      kalkylerad bostadsinkomst 3 801 3 902     3,1 2,7
      övrig företagarinkomst 3 403 3 405     5,2 0,1
   Icke-vinstsyftande samfund som betjänar hushållen 537 503 0,4 0,4 25,2 -6,3
Skatter på produktion och import minus subventioner 2) 19 110 19 790 15,3 15,2 3,9 3,6
Nationalinkomst 125 190 130 291 100,0 100,0 5,7 4,1
Kapitalförslitning 24 007 24 847     3,0 3,5
Bruttonationalinkomst 149 197 155 138     5,2 4,0
Inkomster av anställningsoptioner (milj. EUR) 222 231     33,7 4,1
Nationalinkomst per person, EUR 23 949 24 841     5,4 3,7
Medelfolkmängden, 1000 personer 5 227 5 245     0,3 0,3
1) Innehåller löner och arvoden från utlandet, netto
2) Innehåller inte skatter på produktion och import som betalats till utlandet (mervärdesskatt och tullavgifter till EU med början år 1995).

* Förhandsuppgift


Senast uppdaterad 1.3.2006

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Nationalräkenskaper, årsvis [e-publikation].
ISSN=1798-0615. 2005, Nationalinkomst 2004* - 2005* . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 31.1.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vtp/2005/vtp_2005_2006-03-01_tau_003_sv.html