Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Försörjningsbalans 2004* -2005*

  Milj. EUR Förändring, %
Till löpande priser Till 2000 års priser Värde Pris Volym
2004* 2005* 2004*  2005* 2004* 2005* 2004* 2005* 2004* 2005*
Bruttonationalprodukt, till marknadspris 149 725 155 320 143 418
146 411 4,1 3,7 0,5 1,6 3,6 2,1
Import av varor och tjänster 48 499 54 606 49 260 54 323 9,8 12,6 3,6 2,1 6,0 10,3
Totalt utbud 198 224 209 926 192 678
200 734 5,5 5,9 1,2 1,7 4,2 4,2
Export av varor och tjänster 56 631 60 145 62 332 66 717 6,6 6,2 1,0 -0,8 5,6 7,0
Konsumtionsutgifter 111 352 1163496 102 541
105 475 4,0 4,5 1,2 1,6 2,8 2,9
     Privata konsumtionsutgifter 77 694 81 346 72 833 75 312 3,4 4,7 0,1 1,3 3,2 3,4
     Offentliga konsumtionsutgifter 33 658 35 003 29 708 30 163 5,4 4,0 3,7 2,4 1,6 1,5
Bruttobildning av fast kapital 28 204 29 755 26 835 27 278 7,2 5,5 2,0 3,8 5,0 1,7
     Privat bruttobildning av fast kapital 23 698 25 351 22 592 23 297 7,7 7,0 1,9 3,7 5,6 3,1
     Offentlig bruttobildning av fast kapital 4 506 4 404 4 243 3 981 4,7 -2,3 2,5 4,2 2,1 -6,2
Förändringar i lager 802 1 634 1 048 1 780 .. .. .. .. .. ..
Total efterfrågan 196 989 207 883 192 756
201 250 5,2 5,5 0,9 1,1 4,2 4,4
     därav inhemsk efterfrågan 140 358 147 738 130 424
134 533 4,6 5,3 1,0 2,0 3,6 3,2
Statistik differens 1 235 2 043 -78 -516 .. .. .. .. .. ..

Senast uppdaterad 1.3.2006

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Nationalräkenskaper, årsvis [e-publikation].
ISSN=1798-0615. 2005, Försörjningsbalans 2004* -2005* . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 9.2.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vtp/2005/vtp_2005_2006-03-01_tau_002_sv.html