Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Statistiken över statens inkomster och utgifter efter område har lagts ned (20.1.2014)
Statistikcentralen har slutat framställa statistik över statens inkomster och utgifter efter område år 2013.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Statens inkomster och utgifter efter område [e-publikation].
Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 7.12.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vtmma/index_sv.html