Denna statistik har lagts ned.

Statistiska uppgifter om detta ämne publiceras i samband med en annan statistikgren.

Statistiska uppgifter om detta ämne publicerade efter 5.4.2022.

Denna sida är arkiverad.

Publiceringen av statsgarantier upphör

Publiceringen av statsgarantier upphör. De sista uppgifterna, som gäller fjärde kvartalet år 2016, publiceras 7.3.2017. Informationen om statsgarantier kommer i fortsättningen att publiceras i Offentliga sektorns skuld kvartalsvis statistik.


Senast uppdaterad 7.3.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Statsgarantier [e-publikation].
ISSN=2341-5800. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 6.2.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vtak/vtak_2017-03-07_uut_001_sv.html