Denna statistik har lagts ned.

Statistiska uppgifter om detta ämne publiceras i samband med en annan statistikgren.

Statistiska uppgifter om detta ämne publicerade efter 5.4.2022.

Denna sida är arkiverad.

Beskrivning

Tabellen med statsgarantier omfattar sektorspecifika uppgifter om nya statsgarantier, garantier som löpt ut, garantibeståndet, betalda ersättningar, återindrivningsintäkter och återbetalningsinkomster.

Statistikens hela beskrivning.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Statsgarantier [e-publikation].
ISSN=2341-5800. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 6.2.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vtak/meta_sv.html