Tabellbilaga 2. Månadslöner inom statssektorn; löner efter åldersgrupp och kön 2019

  Antal löntagare, personer Lön för ordinarie arbetstid, euro / mån.
Totalt Heltidsanställda Medeltal Median
Totalt Totalt 74 071 70 557 3 997 3 717
Kvinnor 36 536 34 000 3 741 3 373
Män 37 535 36 557 4 231 3 973
Under 25 Totalt 1 817 1 711 2 753 2 658
Kvinnor 647 565 2 578 2 468
Män 1 170 1 146 2 834 2 772
25 - 29 Totalt 5 196 4 984 3 190 3 067
Kvinnor 2 349 2 214 3 013 2 893
Män 2 847 2 770 3 327 3 236
30 - 34 Totalt 7 151 6 850 3 571 3 452
Kvinnor 3 123 2 895 3 404 3 246
Män 4 028 3 955 3 690 3 545
35 - 39 Totalt 9 057 8 503 3 921 3 768
Kvinnor 3 985 3 564 3 695 3 525
Män 5 072 4 939 4 077 3 905
40 - 44 Totalt 10 346 9 817 4 190 4 002
Kvinnor 4 569 4 169 3 947 3 785
Män 5 777 5 648 4 366 4 140
45 - 49 Totalt 9 358 9 043 4 283 4 056
Kvinnor 4 430 4 174 4 018 3 755
Män 4 928 4 869 4 507 4 279
50 - 54 Totalt 11 619 11 328 4 225 3 956
Kvinnor 5 697 5 501 3 843 3 417
Män 5 922 5 827 4 579 4 339
55 - 59 Totalt 10 675 10 263 4 095 3 692
Kvinnor 6 220 5 917 3 773 3 284
Män 4 455 4 346 4 529 4 197
60 - 64 Totalt 8 021 7 324 4 143 3 591
Kvinnor 5 043 4 582 3 820 3 249
Män 2 978 2 742 4 681 4 297
Över 64 Totalt 831 734 4 469 4 013
Kvinnor 473 419 4 118 3 480
Män 358 315 4 932 4 728

Källa: Löner och arbetskraftskostnader, Statistikcentralen

Förfrågningar: Jukka Pitkäjärvi 029 551 3356, Matti Lahdenmäki 029 551 3690, palkat.valtio@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 1.4.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Månadslöner inom staten [e-publikation].
ISSN=1798-3479. 2019, Tabellbilaga 2. Månadslöner inom statssektorn; löner efter åldersgrupp och kön 2019 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 18.1.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vkp/2019/vkp_2019_2020-04-01_tau_002_sv.html