Tabellbilaga 1. Månadslöner inom statssektorn; löner efter yrkesklassificering 2018

  Antal löntagare, personer Lön för ordinarie arbetstid, euro / mån.
Totalt Heltidsanställda Medeltal Median
Yrken totalt Totalt 73 387 69 906 3 915 3 637
Kvinnor 36 040 33 517 3 659 3 289
Män 37 347 36 389 4 149 3 902
1 Chefer Totalt 1 865 1 842 6 906 6 781
Kvinnor 878 866 6 697 6 492
Män 987 976 7 093 6 944
2 Specialister Totalt 26 263 24 858 4 463 4 322
Kvinnor 14 566 13 627 4 319 4 175
Män 11 697 11 231 4 637 4 540
3 Experter Totalt 25 143 23 739 3 356 3 141
Kvinnor 14 432 13 304 3 068 2 885
Män 10 711 10 435 3 719 3 562
4 Kontors- och kundtjänstpersonal Totalt 5 188 4 883 2 897 2 802
Kvinnor 3 977 3 712 2 862 2 794
Män 1 211 1 171 3 006 2 840
5 Service- och försäljningspersonal Totalt 5 957 5 745 3 378 3 402
Kvinnor 1 185 1 088 3 189 3 191
Män 4 772 4 657 3 421 3 439
6 Jordbrukare, skogsarbetare m.fl. Totalt 70 69 2 962 2 812
Kvinnor 20 20 2 847 2 649
Män 50 49 3 012 2 878
7 Byggnads-, reparations- och tillverkningsarbetare Totalt 554 528 3 137 3 074
Kvinnor 26 24 2 873 2 758
Män 528 504 3 149 3 087
8 Process- och transportarbetare Totalt 231 211 2 637 2 446
Kvinnor 96 80 2 284 2 224
Män 135 131 2 853 2 599
9 Övriga arbetstagare Totalt 558 507 2 434 2 413
Kvinnor 417 368 2 433 2 406
Män 141 139 2 437 2 445
0 Militärer Totalt 7 277 7 254 4 386 4 239
Kvinnor 304 298 3 887 3 731
Män 6 973 6 956 4 408 4 256
Okänt Totalt 281 270 4 379 4 091
Kvinnor 139 130 4 428 4 202
Män 142 140 4 335 4 056

Källa: Löner och arbetskraftskostnader, Statistikcentralen

Förfrågningar: Sampo Pehkonen 029 551 3452, Hanna Ahtonen 029 551 3536, palkat.valtio@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 2.5.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Månadslöner inom staten [e-publikation].
ISSN=1798-3479. 2018, Tabellbilaga 1. Månadslöner inom statssektorn; löner efter yrkesklassificering 2018 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 18.1.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vkp/2018/vkp_2018_2019-05-02_tau_001_sv.html