Tabellbilaga 1. Månadslöner inom statssektorn; löner efter yrkesklassificering 2016

Yrkesklassificering 2010 Kön Antal löntagare, personer Lön för ordinarie arbetstid, euro / mån.
Totalt Heltidsanställda Medeltal Median
Yrken totalt Totalt 72 172 68 582 3 826 3 539
Kvinnor 35 180 32 595 3 549 3 170
Män 36 992 35 987 4 074 3 814
1 Chefer Totalt 1 799 1 783 6 772 6 577
Kvinnor 822 813 6 586 6 349
Män 977 970 6 927 6 737
2 Specialister Totalt 24 932 23 546 4 399 4 257
Kvinnor 13 618 12 702 4 226 4 071
Män 11 314 10 844 4 599 4 474
3 Experter Totalt 24 628 23 160 3 283 3 049
Kvinnor 14 216 13 038 2 995 2 807
Män 10 412 10 122 3 650 3 491
4 Kontors- och kundtjänstpersonal Totalt 5 493 5 163 2 849 2 741
Kvinnor 4 262 3 977 2 820 2 734
Män 1 231 1 186 2 943 2 798
5 Service- och försäljningspersonal Totalt 6 403 6 153 3 288 3 307
Kvinnor 1 330 1 213 3 098 3 100
Män 5 073 4 940 3 334 3 356
6 Jordbrukare, skogsarbetare m.fl. Totalt 67 66 2 767 2 656
Kvinnor 19 19 2 720 2 623
Män 48 47 2 784 2 677
7 Byggnads-, reparations- och tillverkningsarbetare Totalt 595 559 3 065 2 988
Kvinnor 27 23 2 885 2 718
Män 568 536 3 073 2 993
8 Process- och transportarbetare Totalt 234 222 2 473 2 459
Kvinnor 98 90 2 266 2 210
Män 136 132 2 608 2 589
9 Övriga arbetstagare Totalt 621 562 2 364 2 368
Kvinnor 445 389 2 378 2 368
Män 176 173 2 331 2 291
0 Militärer Totalt 7 269 7 246 4 309 4 158
Kvinnor 274 265 3 742 3 598
Män 6 995 6 981 4 330 4 175
Okänt Totalt 131 122 4 189 4 012
Kvinnor 69 66 4 099 4 052
Män 62 56 4 299 3 843

Källa: Löner och arbetskraftskostnader, Statistikcentralen

Förfrågningar: Petri Ruohonen 029 551 3465, Sampo Pehkonen 029 551 3452, petri.ruohonen@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 4.5.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Månadslöner inom staten [e-publikation].
ISSN=1798-3479. 2016, Tabellbilaga 1. Månadslöner inom statssektorn; löner efter yrkesklassificering 2016 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 18.1.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vkp/2016/vkp_2016_2017-05-04_tau_001_sv.html