Tabellbilaga 2. Månadslöner inom statssektorn; löner efter åldersgrupp och kön 2015

Åldersgrupp Kön Antal löntagare, personer Lön för ordinarie arbetstid, euro / mån.
Totalt Heltidsanställda Medeltal Median
Totalt Totalt 72 822 69 156 3 806 3 513
Kvinnor 35 485 32 841 3 506 3 114
Män 37 337 36 315 4 074 3 815
Under 25 Totalt 1 222 1 158 2 611 2 435
Kvinnor 442 397 2 349 2 299
Män 780 761 2 736 2 578
25 - 29 Totalt 4 516 4 390 3 056 2 933
Kvinnor 1 825 1 740 2 858 2 716
Män 2 691 2 650 3 183 3 073
30 - 34 Totalt 7 278 6 997 3 465 3 338
Kvinnor 2 866 2 661 3 267 3 117
Män 4 412 4 336 3 584 3 423
35 - 39 Totalt 9 006 8 489 3 804 3 630
Kvinnor 3 611 3 206 3 545 3 365
Män 5 395 5 283 3 958 3 747
40 - 44 Totalt 8 683 8 236 3 985 3 796
Kvinnor 3 830 3 481 3 700 3 466
Män 4 853 4 755 4 190 3 981
45 - 49 Totalt 11 236 10 917 3 984 3 773
Kvinnor 5 238 4 981 3 591 3 212
Män 5 998 5 936 4 309 4 114
50 - 54 Totalt 11 964 11 659 3 911 3 593
Kvinnor 6 194 5 985 3 515 3 074
Män 5 770 5 674 4 327 4 063
55 - 59 Totalt 10 556 10 181 3 863 3 411
Kvinnor 6 179 5 944 3 536 3 027
Män 4 377 4 237 4 319 3 979
60 - 64 Totalt 7 643 6 500 3 987 3 432
Kvinnor 4 935 4 124 3 629 3 062
Män 2 708 2 376 4 604 4 303
Över 64 Totalt 718 629 4 643 4 296
Kvinnor 365 322 4 045 3 394
Män 353 307 5 277 4 965

Källa: Löner och arbetskraftskostnader, Statistikcentralen

Förfrågningar: Sampo Pehkonen 029 551 3452, Jaana Huhta 029 551 2632, sampo.pehkonen@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 10.5.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Månadslöner inom staten [e-publikation].
ISSN=1798-3479. 2015, Tabellbilaga 2. Månadslöner inom statssektorn; löner efter åldersgrupp och kön 2015 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 18.1.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vkp/2015/vkp_2015_2016-05-10_tau_002_sv.html