Tabellbilaga 1. Månadslöner inom statssektorn; löner efter yrkesklassificering 2015

Yrkesklassificering 2010 Kön Antal löntagare, personer Lön för ordinarie arbetstid, euro / mån.
Totalt Heltidsanställda Medeltal Median
Yrken totalt Totalt 72 822 69 156 3 806 3 513
Kvinnor 35 485 32 841 3 506 3 114
Män 37 337 36 315 4 074 3 815
1 Chefer Totalt 1 913 1 901 6 751 6 622
Kvinnor 868 860 6 535 6 345
Män 1 045 1 041 6 928 6 800
2 Specialister Totalt 23 879 22 488 4 409 4 278
Kvinnor 13 060 12 146 4 210 4 081
Män 10 819 10 342 4 642 4 514
3 Experter Totalt 25 546 24 012 3 264 3 047
Kvinnor 14 638 13 424 2 980 2 803
Män 10 908 10 588 3 620 3 462
4 Kontors- och kundtjänstpersonal Totalt 5 861 5 521 2 815 2 717
Kvinnor 4 597 4 296 2 786 2 706
Män 1 264 1 225 2 920 2 771
5 Service- och försäljningspersonal Totalt 6 571 6 325 3 276 3 286
Kvinnor 1 461 1 333 3 066 3 055
Män 5 110 4 992 3 330 3 342
6 Jordbrukare, skogsarbetare m.fl. Totalt 74 68 2 743 2 627
Kvinnor 20 20 2 659 2 616
Män 54 48 2 779 2 657
7 Byggnads-, reparations- och tillverkningsarbetare Totalt 606 570 3 092 2 976
Kvinnor 32 30 2 839 2 671
Män 574 540 3 106 2 987
8 Process- och transportarbetare Totalt 236 218 2 543 2 443
Kvinnor 97 86 2 204 2 182
Män 139 132 2 762 2 580
9 Övriga arbetstagare Totalt 654 593 2 347 2 351
Kvinnor 460 403 2 364 2 351
Män 194 190 2 310 2 313
0 Militärer Totalt 7 473 7 451 4 336 4 165
Kvinnor 248 239 3 630 3 439
Män 7 225 7 212 4 359 4 191
Okänt Totalt 9 9         ..         ..
Kvinnor 4 4         ..         ..
Män 5 5         ..         ..

Källa: Löner och arbetskraftskostnader, Statistikcentralen

Förfrågningar: Sampo Pehkonen 029 551 3452, Jaana Huhta 029 551 2632, sampo.pehkonen@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 10.5.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Månadslöner inom staten [e-publikation].
ISSN=1798-3479. 2015, Tabellbilaga 1. Månadslöner inom statssektorn; löner efter yrkesklassificering 2015 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 18.1.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vkp/2015/vkp_2015_2016-05-10_tau_001_sv.html