Tabellbilaga 2. Månadslöner inom statssektorn; löner efter åldersgrupp och kön 2013

Åldersgrupp Kön Antal löntagare, personer Lön för ordinarie arbetstid, euro / mån.
Totalt Heltidsanställda Medeltal Median
Totalt Totalt 80 596 75 986 3 682 3 380
Kvinnor 38 968 35 699 3 398 3 009
Män 41 628 40 287 3 933 3 669
Under 25 Totalt 1 538 1 448 2 495 2 361
Kvinnor 498 437 2 308 2 230
Män 1 040 1 011 2 574 2 461
25 - 29 Totalt 5 600 5 414 2 954 2 872
Kvinnor 2 278 2 151 2 824 2 696
Män 3 322 3 263 3 038 2 927
30 - 34 Totalt 8 499 8 151 3 385 3 263
Kvinnor 3 323 3 078 3 225 3 080
Män 5 176 5 073 3 482 3 337
35 - 39 Totalt 9 779 9 163 3 691 3 544
Kvinnor 3 933 3 446 3 477 3 307
Män 5 846 5 717 3 819 3 665
40 - 44 Totalt 9 487 8 970 3 823 3 629
Kvinnor 4 351 3 918 3 523 3 230
Män 5 136 5 052 4 055 3 851
45 - 49 Totalt 12 709 12 306 3 811 3 576
Kvinnor 5 930 5 641 3 433 3 037
Män 6 779 6 665 4 129 3 937
50 - 54 Totalt 12 708 12 396 3 787 3 435
Kvinnor 6 620 6 402 3 429 2 966
Män 6 088 5 994 4 167 3 904
55 - 59 Totalt 11 671 11 240 3 776 3 310
Kvinnor 6 853 6 551 3 434 2 929
Män 4 818 4 689 4 250 3 903
60 - 64 Totalt 7 819 6 205 3 995 3 480
Kvinnor 4 792 3 727 3 566 3 016
Män 3 027 2 478 4 642 4 396
Över 64 Totalt 786 693 4 627 4 171
Kvinnor 390 348 3 849 3 353
Män 396 345 5 400 5 148

Källa: Löner och arbetskraftskostnader, Statistikcentralen

Förfrågningar: Laura Hulkko 09 1734 2611, Eeva-Liisa Petäjä 09 1734 3450, laura.hulkko@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 21.5.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Månadslöner inom staten [e-publikation].
ISSN=1798-3479. 2013, Tabellbilaga 2. Månadslöner inom statssektorn; löner efter åldersgrupp och kön 2013 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 18.1.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vkp/2013/vkp_2013_2014-05-21_tau_002_sv.html