Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 23.5.2013

Lönen för ordinarie arbetstid hos månadsavlönade statsanställda var 3 603 euro i november 2012

Enligt Statistikcentralen var lönen för ordinarie arbetstid hos heltidsanställda månadsavlönade löntagare inom staten i genomsnitt 3 603 euro i november 2012. Männen tjänade i genomsnitt 3 862 euro och kvinnorna 3 309 euro i månaden. Jämfört med året innan var medellönen för ordinarie arbetstid 4,3 procent högre.

Lönen för ordinarie arbetstid hos månadsavlönade inom statssektorn efter åldersgrupp och kön år 2012

Lönen för ordinarie arbetstid hos månadsavlönade inom statssektorn efter åldersgrupp och kön år 2012

Inom statssektorn tjänade männen mer än kvinnorna i alla åldersgrupper och skillnaden blev större ju äldre åldersgruppen var. I åldersgruppen 60 – 64 år tjänade männen mer än 1 100 euro mer i månaden än kvinnorna, och för dem som fyllt 65 år var skillnaden mer än 1 500 euro. Den högsta månadslönen för ordinarie arbetstid (5 272 euro) hade män i åldersgruppen över 65 år och den lägsta (2 325 euro) hade kvinnor under 25 år. Skillnaden mellan lönerna för män och kvinnor är dock i genomsnitt mindre inom statssektorn än inom den privata och kommunsektorn.i

Lönerna ökade rätt så jämnt ända upp till 40 års ålder, men för dem som var äldre än det ökade inte lönen mer med ålder. Undantag var män som fyllt 60 år, vars löner var klart högre än de övriga åldersgruppernas.

Lönen för ordinarie arbetstid innehåller förutom den uppgiftsbaserade lönen och de individuella tilläggen också arbetstidstillägg, övriga tillägg för ordinarie arbetstid samt naturaförmåner, men inte lön för övertids- och tilläggsarbete, jour- och beredskapsersättning, semesterpenning eller resultatpremier.

Uppgifterna baserar sig på Statskontorets Tahti-material och uppgifterna för oktober, november och december sänds därifrån till Statistikcentralen för statistikföringen av månadslöner inom staten. Uppgifterna som offentliggörs är huvudsakligen från november.


Källa: Löner och arbetskraftskostnader, Statistikcentralen

Förfrågningar: Anu Uuttu 09 1734 2322, Laura Hulkko 09 1734 2611, anu.uuttu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (261,6 kB)

Översikter
Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor


Uppdaterad 23.5.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Månadslöner inom staten [e-publikation].
ISSN=1798-3479. 2012. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 6.10.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vkp/2012/vkp_2012_2013-05-23_tie_001_sv.html