Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle tilastosivulle

Julkaistu: 23.5.2013

Valtion kuukausipalkkaisten säännöllisen työajan ansio oli 3 603 euroa marraskuussa 2012

Tilastokeskuksen mukaan valtion kokoaikaisten kuukausipalkkaisten palkansaajien säännöllisen työajan keskiansio oli 3 603 euroa marraskuussa 2012. Miehet ansaitsivat keskimäärin 3 862 euroa ja naiset 3 309 euroa kuukaudessa. Edelliseen vuoteen verrattuna säännöllisen työajan keskiansio oli 4,3 prosenttia korkeampi.

Valtiosektorin kuukausipalkkaisten säännöllisen työajan ansio ikäryhmän ja sukupuolen mukaan vuonna 2012

Valtiosektorin kuukausipalkkaisten säännöllisen työajan ansio ikäryhmän ja sukupuolen mukaan vuonna 2012

Miehet ansaitsivat valtiosektorilla kaikissa ikäryhmissä enemmän kuin naiset, ja ero oli sitä suurempi, mitä vanhemmasta ikäryhmästä oli kyse. 60 – 64-vuotiaiden ikäryhmässä miehet ansaitsivat yli 1 100 euroa kuussa enemmän kuin naiset, ja 65 vuotta täyttäneillä ero oli yli 1 500 euroa. Suurin säännöllisen työajan kuukausiansio (5 272 euroa) oli 65 vuotta täyttäneiden ikäryhmään kuuluvilla miehillä ja pienin (2 325 euroa) alle 25-vuotiailla naisilla. Miesten ja naisten ansioiden välinen ero on kuitenkin valtiolla keskimäärin pienempi kuin yksityisellä ja kuntasektorilla.

Ansiot kasvoivat varsin tasaisesti aina 40 ikävuoteen asti, mutta tätä vanhemmilla palkka ei enää noussut iän myötä. Poikkeuksen muodostivat 60 vuotta täyttäneet miehet, joiden ansiot olivat selvästi muita ikäryhmiä korkeammat.

Säännöllisen työajan ansio sisältää tehtäväkohtaisen palkan ja henkilökohtaisten lisien lisäksi työaikalisät, muut säännöllisen työajan lisät sekä luontoisedut, mutta ei yli- tai lisätyöpalkkoja, päivystys- ja varallaolokorvauksia, lomarahoja tai tulospalkkioita.

Tiedot perustuvat Valtiokonttorin keräämään Tahti-aineistoon, josta Tilastokeskukselle toimitetaan palkkatilastointia varten loka-, marras- ja joulukuun tiedot. Julkistettavat tiedot ovat pääosin marraskuulta.


Lähde: Palkat ja työvoimakustannukset, Tilastokeskus

Lisätietoja: Anu Uuttu 09 1734 2322, Laura Hulkko 09 1734 2611, anu.uuttu@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala

Julkaisu pdf-muodossa (304,0 kt)

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 23.5.2013

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Valtion kuukausipalkat [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-3460. 2012. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 14.8.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/vkp/2012/vkp_2012_2013-05-23_tie_001_fi.html