Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Månadslöner inom statssektorn; löner efter yrkesklassificering 2012

Yrkesklassificering 2010 Kön Antal löntagare Lön för ordinarie arbetstid
Totalt Heltidsanställda Medeltal Median
Yrken totalt Totalt 81 687 76 723 3 603 3 316
Kvinnor 39 431 35 935 3 309 2 923
Män 42 256 40 788 3 862 3 610
1 Chefer Totalt 2 641 2 587 6 302 6 241
Kvinnor 1 181 1 150 5 993 5 912
Män 1 460 1 437 6 548 6 487
2 Specialister Totalt 23 678 22 043 4 169 3 986
Kvinnor 12 708 11 640 3 978 3 822
Män 10 970 10 403 4 380 4 188
3 Experter Totalt 27 117 25 182 3 237 3 011
Kvinnor 14 875 13 427 2 953 2 748
Män 12 242 11 755 3 559 3 410
4 Kontors- och kundtjänstpersonal Totalt 9 113 8 349 2 610 2 543
Kvinnor 7 581 6 912 2 606 2 543
Män 1 532 1 437 2 628 2 509
5 Service- och försäljningspersonal Totalt 6 788 6 545 3 145 3 153
Kvinnor 1 551 1 406 2 938 2 906
Män 5 237 5 139 3 201 3 207
6 Jordbrukare, skogsarbetare m.fl. Totalt 93 87 2 606 2 570
Kvinnor 33 30 2 541 2 535
Män 60 57 2 633 2 582
7 Byggnads-, reparations- och tillverkningsarbetare Totalt 959 872 2 744 2 672
Kvinnor 52 42 2 544 2 434
Män 907 830 2 754 2 683
8 Process- och transportarbetare Totalt 216 203 2 487 2 374
Kvinnor 81 72 2 138 2 024
Män 135 131 2 672 2 479
9 Övriga arbetstagare Totalt 754 612 2 243 2 232
Kvinnor 543 453 2 252 2 248
Män 211 159 2 218 2 212
0 Militärer Totalt 9 121 9 067 3 965 3 769
Kvinnor 303 298 3 156 3 001
Män 8 818 8 769 3 991 3 779
Okänt Totalt 1 207 1 176 3 144 2 779
Kvinnor 523 505 2 880 2 644
Män 684 671 3 339 3 181

Källa: Löner och arbetskraftskostnader, Statistikcentralen

Förfrågningar: Anu Uuttu 09 1734 2322, Laura Hulkko 09 1734 2611, anu.uuttu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 23.5.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Månadslöner inom staten [e-publikation].
ISSN=1798-3479. 2012, Tabellbilaga 1. Månadslöner inom statssektorn; löner efter yrkesklassificering 2012 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 28.3.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vkp/2012/vkp_2012_2013-05-23_tau_001_sv.html