Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Månadslöner inom statssektorn; löner efter yrkesklassificering 2011

Yrkesklassificering 2010 Kön Antal löntagare Lön för ordinarie arbetstid
Totalt Heltidsanställda Medeltal Median
Yrken totalt Totalt 83 800 78 433 3 456 3 159
Kvinnor 40 742 37 024 3 198 2 844
Män 43 058 41 409 3 698 3 423
1 Chefer Totalt 2 686 2 618 6 070 5 986
Kvinnor 1 187 1 149 5 766 5 678
Män 1 499 1 469 6 307 6 229
2 Specialister Totalt 23 261 21 635 4 025 3 847
Kvinnor 12 411 11 361 3 841 3 684
Män 10 850 10 274 4 229 4 039
3 Experter Totalt 27 941 25 850 3 136 2 910
Kvinnor 15 491 13 946 2 864 2 654
Män 12 450 11 904 3 448 3 295
4 Kontors- och kundtjänstpersonal Totalt 10 004 9 126 2 561 2 471
Kvinnor 8 316 7 554 2 555 2 471
Män 1 688 1 572 2 591 2 456
5 Service- och försäljningspersonal Totalt 7 095 6 821 3 123 3 131
Kvinnor 1 735 1 576 2 893 2 907
Män 5 360 5 245 3 189 3 185
6 Jordbrukare, skogsarbetare m.fl. Totalt 96 83 2 564 2 520
Kvinnor 35 33 2 417 2 443
Män 61 50 2 648 2 562
7 Byggnads-, reparations- och tillverkningsarbetare Totalt 1 088 980 2 735 2 627
Kvinnor 57 45 2 564 2 457
Män 1 031 935 2 743 2 629
8 Process- och transportarbetare Totalt 267 249 2 473 2 523
Kvinnor 100 94 2 423 2 628
Män 167 155 2 497 2 392
9 Övriga arbetstagare Totalt 881 704 2 203 2 181
Kvinnor 598 492 2 225 2 215
Män 283 212 2 147 1 921
0 Militärer Totalt 8 256 8 198 3 550 3 189
Kvinnor 244 237 2 917 2 534
Män 8 012 7 961 3 564 3 205
Okänd Totalt 2 225 2 169 3 551 3 204
Kvinnor 568 537 3 203 2 908
Män 1 657 1 632 3 666 3 290

Källa: Löner och arbetskraftskostnader, Statistikcentralen

Förfrågningar: Leena Raittinen 09 1734 2909, Mika Idman 09 1734 3445, leena.raittinen@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar


Uppdaterad 24.5.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Månadslöner inom staten [e-publikation].
ISSN=1798-3479. 2011, Tabellbilaga 1. Månadslöner inom statssektorn; löner efter yrkesklassificering 2011 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 15.8.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vkp/2011/vkp_2011_2012-05-24_tau_001_sv.html