Antalet månadsavlönade statsanställda och deras totallön efter utbildningsområde i november 2008

Utbildningsområde Antal Förandring av antal, % Lön för ordinarie arbetstid, e/m Förandring av lön för ordinarie arbetstid, %
Allmänbildande utbildning 6 799 4,7 2 573 6,6
Pedagogisk utb. och lärarutb. 2 078 13,3 3 619 9,8
Humanistisk utb. och konstutb. 5 857 4,3 3 322 7,9
Utb., handel o samh.vetensk. 33 175 2,5 3 192 7,7
Naturvetenskaplig utbildning 7 803 3,5 3 504 6,9
Teknisk utbildning 17 478 1,0 3 241 6,6
Utb. inom lant- o skogsbruk 2 885 1,4 3 191 7,6
Utb. inom hälso- o socialv. 5 103 3,4 3 286 8,0
Utb. inom servicebranscher 18 138 5,7 3 224 6,0
Annat eller okänt utb.område 7 189 -1,0 2 516 6,8

Källa: Löner och arbetskraftskostnader, Statistikcentralen

Förfrågningar: Mika Idman (09) 1734 3445, Jussi Ritola (09) 1734 2580

Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar


Uppdaterad 3.6.2009

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Månadslöner inom staten [e-publikation].
ISSN=1798-3479. 2008, Antalet månadsavlönade statsanställda och deras totallön efter utbildningsområde i november 2008 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 18.1.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vkp/2008/vkp_2008_2009-06-03_tau_001_sv.html