Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 1. Tutkinnon suorittanut väestö koulutusalan ja -asteen sekä sukupuolen mukaan 2020

  Koulutusaste
Yhteensä Toinen aste Erikois-
ammattikoulutus-
aste
Korkea-aste
yhteensä
Alin
korkea-aste
Alempi korkeakouluaste Ylempi korkeakoulutus-
aste
Tutkija-
koulutus-
aste
Yhteensä Yhteensä 3 468 701 1 896 509 46 650 1 525 542 421 043 571 913 481 753 50 833
Naiset 1 797 959 898 239 21 412 878 308 260 421 321 449 273 371 23 067
Yleissivistävä koulutus Yhteensä 309 711 309 711 - - - - - -
Naiset 149 211 149 211 - - - - - -
Kasvatusalat Yhteensä 107 286 1 874 793 104 619 10 930 39 729 51 511 2 449
Naiset 84 256 811 143 83 302 9 820 30 566 41 219 1 697
Humanistiset ja taidealat Yhteensä 196 437 58 493 995 136 949 6 375 45 174 79 506 5 894
Naiset 132 451 32 822 502 99 127 4 062 32 502 59 400 3 163
Yhteiskunnalliset alat Yhteensä 82 739 652 - 82 087 3 722 16 465 56 175 5 725
Naiset 54 882 473 - 54 409 2 213 10 763 38 236 3 197
Kauppa, hallinto ja oikeustieteet Yhteensä 575 702 186 970 19 556 369 176 184 584 101 778 79 698 3 116
Naiset 383 033 129 838 7 257 245 938 133 936 67 079 43 584 1 339
Luonnontieteet Yhteensä 57 356 3 237 69 54 050 - 8 573 35 515 9 962
Naiset 29 999 1 555 32 28 412 - 4 674 19 680 4 058
Tietojenkäsittely ja tietoliikenne (ICT) Yhteensä 129 165 40 509 581 88 075 14 249 44 847 26 360 2 619
Naiset 25 489 5 293 103 20 093 5 534 8 493 5 578 488
Tekniikan alat Yhteensä 916 470 619 873 8 193 288 404 71 703 131 436 76 887 8 378
Naiset 148 292 102 038 1 969 44 285 5 508 19 649 17 098 2 030
Maa- ja metsätalousalat Yhteensä 136 964 94 013 904 42 047 13 288 14 927 12 254 1 578
Naiset 48 712 31 871 309 16 532 3 215 6 038 6 449 830
Terveys- ja hyvinvointialat Yhteensä 533 004 240 333 4 081 288 590 91 715 135 209 51 016 10 650
Naiset 462 550 211 143 3 551 247 856 84 614 119 584 37 583 6 075
Palvelualat Yhteensä 418 042 338 121 11 478 68 443 23 981 32 700 11 473 289
Naiset 276 068 231 900 7 546 36 622 11 243 21 492 3 772 115
Muut tai tuntemattomat koulutusalat Yhteensä 5 825 2 723 - 3 102 496 1 075 1 358 173
Naiset 3 016 1 284 - 1 732 276 609 772 75

Lähde: Koulutustilastot 2018. Tilastokeskus

Lisätietoja: Mika Witting 029 551 3530, koulutustilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava osastopäällikkö: Hannele Orjala


Päivitetty 3.11.2021

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Väestön koulutusrakenne [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-4586. 2020, Liitetaulukko 1. Tutkinnon suorittanut väestö koulutusalan ja -asteen sekä sukupuolen mukaan 2020 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 26.9.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/vkour/2020/vkour_2020_2021-11-03_tau_001_fi.html