Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Beskrivning

Redovisningen av detaljhandeln genomförs under vissa bestämda år som en enkät riktad till företag. I enkäten deltar alla näringsgrenar inom detaljhandeln. Företagen i urvalsundersökningen väljs på så sätt att företag av olika storlek inom alla näringsgrenar av detaljhandeln deltar i enkäten. Svaren från urvalsföretagen upphöjs att svara mot uppgifterna om företagen i hela ramen efter näringsgren. Uppgifterna gäller fördelningen av detaljhandelns omsättning efter produkt, inköp efter typ av varuleverantör samt försäljningsyta. Den första utredningen genomfördes år 2003 gällande år 2002 och nästa gäller år 2007.

Statistikens hela beskrivning.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Redovisning av detaljhandeln [e-publikation].
ISSN=2342-2963. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 29.1.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vkm/meta_sv.html