Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Begrepp och definitioner

Försäljningsyta

Försäljningsytan omfattar

  • den totala ytan i kundernas bruk, inklusive provrum
  • försäljningsdiskar och skyltfönster
  • det utrymme bakom försäljningsdiskar som är reserverat för försäljarna.

Inköp

Inköpen inkluderar värdet av alla varor och tjänster som under räkenskapsperioden köpts för återförsäljning eller användning i handelsverksamheten, utom kapitalvaror:

  • material, som används som sådana i sålda varor (råvaror, insatsvaror, produktkomponenter)
  • kringmaterial som är förknippade med produktionen (såsom förpacknings-, underhålls- och reparationsmaterial, kontorsutrustning)
  • vatten och energi
  • oaktiverade inköp av småverktyg och apparater
  • tjänster (t.ex. juridiska tjänster och bokföringstjänster, försäkringspremier, reklamkostnader, hyror samt patent- och bruksrättsavgifter, om de inte aktiverats).

Inköpen inkluderar inte de kostnader som i bokslutet bokförts som finansieringskostnader eller som kostnader för något annat än den egentliga verksamheten.

Omsättning

Omsättningen ges enligt bokslutet.

Omsättningen av inköps- och försäljningsverksamhet inom handeln är försäljning av varor som företaget köpt i eget namn och för egen räkning och återförsålt som sådana eller förpackade och märkta på ett sätt som är typiskt för företag inom handeln:

-detaljhandel (återförsäljning till hushåll eller till enheter som konsumerar små mängder)

-partihandel (återförsäljning till andra köpmän eller yrkesmässiga användare).

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Redovisning av detaljhandeln [e-publikation].
ISSN=2342-2963. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 29.1.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vkm/kas_sv.html