Skatter och avgifter av skattenatur 2018

2018
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor

Figurer
Revideringar i denna statistik