5 Asuntokuntien korkomenot pienenivät edelleen

Vuonna 2020 asuntokunnat maksoivat korkoja yhteensä 1,6 miljardia euroa eli reaalisesti 1,4 prosenttia vähemmän kuin edellisvuonna. Asuntolainan korkoja niistä oli 800 miljoonaa euroa, mikä oli viisi prosenttia edellisvuotta vähemmän. Asuntokuntien korkomenojen määrä on vaihdellut huomattavasti lainakannan muutoksia enemmän. Suurimmillaan korkomenot olivat vuosina 2007 ja 2008. Vuonna 2008 asuntokunnat maksoivat korkoja kaikkiaan 5,4 miljardia euroa eli 3 680 euroa velallista asuntokuntaa kohti vuoden 2020 rahassa. Vuonna 2020 asuntokuntien korkomenot olivat 51 prosenttia pienemmät kuin vuonna 2002, vaikka niiden velat olivat tänä aikana yli kaksinkertaistuneet.

Vuonna 2020 asuntokunnat maksoivat korkoja keskimäärin 1 100 euroa velallista asuntokuntaa kohti, kun vastaava määrä vuonna 2019 oli 1 130 euroa. Asuntovelalliset asuntokunnat maksoivat asuntoveloistaan korkoja keskimäärin 920 euroa, kun vuonna 2019 asuntovelkojen korkoja maksettiin keskimäärin 965 euroa per asuntovelallinen asuntokunta. Velallisista asuntokunnista 60 prosenttia eli 883 500 asuntokuntaa maksoi vuodessa korkoja korkeintaan 1 000 euroa ja vajaa kolme prosenttia eli 36 600 asuntokuntaa yli 5 000 euroa.

Kuvio 10. Asuntokuntien maksamat korot velallista kohti ja asuntovelkojen korot asuntovelallista kohti 2002–2020, vuoden 2020 rahassa

Kuvio 10. Asuntokuntien maksamat korot velallista kohti ja asuntovelkojen korot asuntovelallista kohti 2002–2020, vuoden 2020 rahassa

Lähde: Velkaantumistilasto 2020, Tilastokeskus

Lisätietoja: Ossi Kohvakka 029 551 3534, Auli Hämäläinen 029 551 3615, toimeentulo@tilastokeskus.fi

Vastaava osastopäällikkö: Hannele Orjala


Päivitetty 24.6.2021

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Velkaantumistilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-8793. 2020, 5 Asuntokuntien korkomenot pienenivät edelleen . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 5.12.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/velk/2020/velk_2020_2021-06-24_kat_005_fi.html