3 Lapsiperheet usein asuntovelkaisia

Asuntovelkojen yleisyyteen vaikuttaa asuntokunnan ikä ja perhetyyppi. Ikäluokittain tarkasteltuna useimmin asuntovelkaisia olivat asuntokunnat, joiden viitehenkilö oli 35–44-vuotias. Sen ikäisten asuntokunnista 59 prosentilla oli asuntovelkaa. Asuntolainat olivat yleisiä myös 45–54-vuotiaiden asuntokunnilla, joista 50 prosentilla oli asuntolainaa. Vähiten asuntovelkoja oli alle 25-vuotiaiden ikäryhmässä, missä asuntovelkaa oli vajaalla seitsemällä prosentilla asuntokunnista.

Asuntovelat olivat yleisiä asuntokunnilla, joissa oli lapsia. Kahden huoltajan lapsiperheistä 71 prosentilla oli asuntovelkaa vuonna 2020. Kahden huoltajan lapsiperheillä oli asuntovelkaa useimmin silloin, kun niiden viitehenkilö oli 35–44-vuotias. Sen ikäisistä kahden huoltajan lapsiperheistä 79 prosentilla oli asuntovelkaa. Yhden aikuisen sekä vähintään yhden lapsen muodostamista asuntokunnista asuntovelkaa oli 38 prosentilla. Kahden huoltajan lapsiperheisiin verrattuna oli yksinhuoltajien asuntovelkaisuus yleisintä hieman vanhemmilla, 45–54-vuotiaiden asuntokunnilla, joista 48 prosentilla oli asuntovelkaa.

Lapsettomista kahden aikuisen asuntokunnista asuntovelkaa oli 30 prosentilla ja yhden hengen asuntokunnista 17 prosentilla. Myös lapsettomista asuntokunnista useimmin asuntovelallisia olivat 35–44-vuotiaiden asuntokunnat.

Taulukko 2. Kaikkien ja velallisten asuntokuntien lukumäärä velkalajeittain asuntokunnan rakenteen mukaan 2020

  1 hengen talous 1 aikuinen, väh. 1 lapsi Väh. 2 aikuista, väh. 1 lapsi 2 aikuista, ei lapsia Muu asuntokunta
Asuntokuntia yhteensä 1 254 300 113 346 430 821 837 673 130 539
Velallisia asuntokuntia 471 302 70 123 372 188 453 269 94 885
Velallisten osuus, % 38 62 86 54 73
Asuntovelallisia asuntokuntia 215 269 43 150 307 591 246 811 56 099
Asuntovelallisten osuus, % 17 38 71 29 43
Asuntokuntia, joilla opinto- tai muuta velkaa 339 988 46 829 266 652 352 608 78 860
Asuntokuntia, joilla elinkeinotoiminnan ja tulonlähteen velkoja 14 860 2 257 29 125 30 408 9 159

Asuntovelallisilla kahden huoltajan lapsiperheillä oli asuntovelkaa keskimäärin 143 110 euroa vuonna 2020. Asuntovelallisilla yksinhuoltajaperheillä asuntovelkaa oli keskimäärin 93 660 euroa, lapsettomilla kahden aikuisen asuntokunnilla 94 600 euroa ja yhden hengen asuntokunnilla 71 850 euroa. Eniten asuntovelkaa, keskimäärin 161 030 euroa, oli niillä asuntovelallisilla kahden huoltajan lapsiperheillä, joiden viitehenkilö oli 25–34-vuotias.

Viime vuosina suhteellisesti eniten ovat kasvaneet kahden huoltajan lapsiperheiden asuntovelat. Vuonna 2020 keskimääräiset asuntovelat kasvoivat edellisvuodesta kaiken tyyppisillä asuntokunnilla. Keskimääräistä 3,5 prosentin kasvua nopeammin kasvoivat lapsettomien kahden aikuisen asuntokuntien keskimääräiset asuntovelat, 5,6 prosenttia vuodesta 2019.

Kuvio 5. Asuntokuntien keskimääräinen asuntovelka asuntovelallista kohti asuntokunnan rakenteen mukaan 2002, 2019 ja 2020, vuoden 2020 rahassa

Kuvio 5. Asuntokuntien keskimääräinen asuntovelka asuntovelallista kohti asuntokunnan rakenteen mukaan 2002, 2019 ja 2020, vuoden 2020 rahassa

Ikäryhmittäin tarkasteltuna asuntovelallisista eniten asuntovelkaa, keskimäärin 139 630 euroa, oli asuntokunnilla, joiden viitehenkilö oli 25–34-vuotias. Seuraavaksi eniten asuntovelkaa oli asuntokunnilla, joiden viitehenkilö oli 35–44-vuotias, keskimäärin 134 480 euroa. Vähiten asuntovelkaa oli asuntokunnilla, joissa viitehenkilö oli yli 64-vuotias. Yli 64-vuotiaiden asuntokunnilla oli keskimäärin 45 310 euroa asuntovelkaa vuonna 2020.

Vuonna 2020 keskimääräiset asuntovelat kasvoivat edellisvuodesta kaikissa ikäluokissa, kasvu vaihteli 2,5:stä 4 prosenttiin.

Kuvio 6. Asuntovelallisten asuntokuntien keskimääräiset asuntovelat viitehenkilön iän mukaan 2002–2020, vuoden 2020 rahassa

Kuvio 6. Asuntovelallisten asuntokuntien keskimääräiset asuntovelat viitehenkilön iän mukaan 2002–2020, vuoden 2020 rahassa

Lähde: Velkaantumistilasto 2020, Tilastokeskus

Lisätietoja: Ossi Kohvakka 029 551 3534, Auli Hämäläinen 029 551 3615, toimeentulo@tilastokeskus.fi

Vastaava osastopäällikkö: Hannele Orjala


Päivitetty 24.6.2021

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Velkaantumistilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-8793. 2020, 3 Lapsiperheet usein asuntovelkaisia . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 5.12.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/velk/2020/velk_2020_2021-06-24_kat_003_fi.html