2 Suurimmat asuntovelat pääkaupunkiseudulla

Suhteellisesti eniten asuntovelallisia asuntokuntia vuonna 2020 oli Ahvenanmaalla, 40 prosenttia, Keski-Pohjanmaalla, 35 prosenttia, sekä Kanta-Hämeen ja Pohjanmaan maakunnissa, 34 prosenttia asuntokunnista. Vähiten asuntovelallisia oli Pohjois-Karjalassa, missä 26 prosentilla asuntokunnista oli asuntovelkaa. Uudellamaalla asuntovelallisten asuntokuntien osuus, 32 prosenttia, oli koko maan keskitasoa, mikä johtuu siitä, että etenkin Helsingissä vuokralla asuvien asuntokuntien osuus on suuri.

Asuntovelallisten asuntokuntien lukumäärä koko maan tasolla laski hienoisesti edellisvuodesta. Asuntovelallisten määrä kasvoi maakunnista vain Uudellamaalla ja Ahvenanmaalla, muualla asuntovelallisten määrä pysyi ennallaan tai väheni.

Kuvio 3. Asuntovelallisten osuus asuntokunnista maakunnittain 2002, 2019 ja 2020

Kuvio 3. Asuntovelallisten osuus asuntokunnista maakunnittain 2002, 2019 ja 2020

Maakunnista suurimmat keskimääräiset asuntovelat olivat Uudenmaan ja Ahvenanmaan asuntovelallisilla asuntokunnilla. Uudellamaalla keskimääräinen asuntovelka oli 143 410 euroa ja Ahvenanmaalla 129 970 euroa vuonna 2020. Pääkaupunkiseudulla (Helsinki, Espoo, Vantaa ja Kauniainen) asuntovelallisia asuntokuntia oli suhteellisesti hieman vähemmän kuin koko maassa, 30 prosenttia asuntokunnista, mutta keskimääräiset asuntovelat olivat siellä koko maan suurimmat. Pääkaupunkiseudun asuntovelallisilla oli vuonna 2020 keskimäärin 157 280 euroa asuntovelkaa. Maakunnista pienimmät asuntovelat olivat Kymenlaaksossa ja Kainuussa, keskimäärin alle 72 000 euroa asuntovelallista asuntokuntaa kohden. Edellisvuodesta asuntovelallisten keskimääräiset asuntovelat kasvoivat eniten Uudellamaalla, 4,7 prosenttia. Pirkanmaalla ja Lapissa keskimääräiset asuntovelat kasvoivat 3,4 prosenttia. Muualla Suomessa asuntovelkojen kasvu oli pienempää tai ne pysyivät ennallaan edellisvuoteen nähden.

Kuvio 4. Asuntokuntien keskimääräinen asuntovelka asuntovelallista kohti maakunnittain 2002, 2019 ja 2020, vuoden 2020 rahassa

Kuvio 4. Asuntokuntien keskimääräinen asuntovelka asuntovelallista kohti maakunnittain 2002, 2019 ja 2020, vuoden 2020 rahassa

Lähde: Velkaantumistilasto 2020, Tilastokeskus

Lisätietoja: Ossi Kohvakka 029 551 3534, Auli Hämäläinen 029 551 3615, toimeentulo@tilastokeskus.fi

Vastaava osastopäällikkö: Hannele Orjala


Päivitetty 24.6.2021

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Velkaantumistilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-8793. 2020, 2 Suurimmat asuntovelat pääkaupunkiseudulla . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 5.12.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/velk/2020/velk_2020_2021-06-24_kat_002_fi.html