Liitetaulukko 3. Asuntovelallisten asuntokuntien luku ja osuus veloista velkaantumisasteen mukaan vuonna 2019

Viitehenkilön ikä ja perhetyyppi Asuntovelallisia asuntokuntia Asuntokuntia, joilla velkaa yli 3 kertaa vuositulot Osuus asuntovelallisista asuntokunnista, % Osuus asuntoveloista, % Asuntokuntia, joilla velkaa yli 5 kertaa vuositulot Osuus asuntovelallisista asuntokunnista, % Osuus asuntoveloista, %
Asuntokunnat yhteensä 875 909 246 400 28,1 50,2 58 795 6,7 14,5
-24 13 427 7 165 53,4 69,4 2 449 18,2 27,4
25 - 34 158 171 78 301 49,5 66,3 18 771 11,9 19,1
35 - 44 257 750 87 526 34,0 52,5 18 954 7,4 14,0
45 - 54 210 080 42 576 20,3 39,0 10 162 4,8 11,4
55 - 64 145 673 19 942 13,7 33,0 5 354 3,7 11,2
65 - 90 808 10 890 12,0 35,2 3 105 3,4 14,2
1 hengen talous 214 785 73 227 34,1 60,4 22 555 10,5 23,5
-24 5 709 3 700 64,8 80,6 1 513 26,5 39,3
25 - 34 41 378 23 576 57,0 74,6 7 500 18,1 29,5
35 - 44 43 990 18 286 41,6 63,7 5 338 12,1 23,8
45 - 54 42 479 12 813 30,2 53,6 3 743 8,8 19,6
55 - 64 44 318 8 879 20,0 44,3 2 656 6,0 17,2
65 - 36 911 5 973 16,2 44,2 1 805 4,9 19,3
1 aikuinen + väh. 1 lapsi 42 380 17 126 40,4 61,6 4 560 10,8 20,7
Väh. 2 aikuista + väh. 1 lapsi 310 528 96 401 31,0 50,5 19 083 6,1 12,8
-24 1 911 1 015 53,1 69,5 318 16,6 27,0
25 - 34 60 778 30 197 49,7 66,4 6 286 10,3 17,7
35 - 44 151 114 48 655 32,2 50,7 8 994 6,0 12,1
45 - 54 83 184 14 621 17,6 36,2 3 012 3,6 9,7
55 - 64 12 235 1 707 14,0 33,4 404 3,3 10,7
65 - 1 306 206 15,8 36,1 69 5,3 15,2
2 aikuista, ei lapsia 248 870 51 714 20,8 45,4 10 723 4,3 12,1
-24 4 858 2 158 44,4 61,8 492 10,1 16,8
25 - 34 45 652 20 372 44,6 62,6 3 823 8,4 15,1
35 - 44 32 066 9 487 29,6 50,3 1 887 5,9 13,1
45 - 54 48 443 8 139 16,8 35,9 1 706 3,5 9,3
55 - 64 69 737 7 284 10,4 28,7 1 737 2,5 8,9
65 - 48 114 4 274 8,9 30,7 1 078 2,2 11,4
Muu asuntokunta 59 346 7 932 13,4 31,2 1 874 3,2 8,8

Lähde: Velkaantumistilasto 2019. Tilastokeskus

Lisätietoja: Auli Hämäläinen 029 551 3615, Hannele Orjala , toimeentulo@tilastokeskus.fi


Päivitetty 28.1.2021

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Velkaantumistilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-8793. 2019, Liitetaulukko 3. Asuntovelallisten asuntokuntien luku ja osuus veloista velkaantumisasteen mukaan vuonna 2019 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 8.5.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/velk/2019/velk_2019_2021-01-28_tau_003_fi.html