Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Skuldsaneringar 2021, 4:e kvartalet

Publicerad: 14.7.2021

Antalet skuldsaneringar för privatpersoner minskade med 2,1 procent under januari–juni 2021 från året innan

Enligt Statistikcentralens uppgifter lämnades 1 995 ansökningar om skuldsanering för privatpersoner till tingsrätterna under januari–juni 2021. Antalet ansökningar var 43 stycken (2,1 procent) färre än under motsvarande period året innan.

Äkta makar, solidariskt ansvariga medgäldenärer samt gäldenär och borgensman kan ansöka om skuldsanering tillsammans. Av de ansökningar om skuldsanering som lämnats under januari–juni var 108 (5,4 procent) sådana ansökningar som äkta makar lämnat tillsammans. Antalet gemensamma ansökningar som gjorts med medgäldenärer var 8 (0,4 procent). Återstående 1 879 ansökningar (94,2 procent) hade gjorts av enskilda sökande. Av ansökningarna hade 1 014 stycken (50,8 procent) inlämnats av män och 981 stycken (49,2 procent) av kvinnor.


Källa: Skuldsaneringar 2021, 2:a kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Sami Fredriksson 029 551 2696, oikeus@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (113,1 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser


Uppdaterad 14.07.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Skuldsaneringar [e-publikation].
ISSN=1798-5811. 2:a kvartalet 2021. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 27.1.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/velj/2021/02/velj_2021_02_2021-07-14_tie_001_sv.html