Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Produktionen av statistik över statens produktivitet har lagts ned

Statistikproduktionen har upphört. De senaste uppgifterna, som gäller år 2012, har offentliggjorts i oktober 2013. Mera information i nyheten Ändringar i produktionen av statistik och produkter 2015.


Senast uppdaterad 13.5.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Statistik över statens produktivitet [e-publikation].
ISSN=1797-0504. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 31.1.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vatt/vatt_2015-05-13_uut_001_sv.html