Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Hallinnonaloittainen tuotoksen, tuotantopanosten ja tuottavuuden kehitys 2008

  Muutos % edellisestä vuodesta
Tuotos Työpanos Kokonaispanos Työn tuottavuus Kokonaistuottavuus
Oikeusministeriö -0,7 -0,6 1,3 -0,1 -2,0
Sisäasiainministeriö -0,2 -0,2 -1,6 -0,1 1,4
Puolustusministeriö 0,9 -1,5 5,9 2,4 -4,8
Valtiovarainministeriö 0,9 -1,2 0,7 2,2 0,3
Opetusministeriö 0,1 -0,9 -1,3 1,0 1,4
Maa- ja metsätalousministeriö -1,2 -2,5 -2,5 1,4 1,3
Liikenne- ja viestintäministeriö 0,9 -2,3 -10,4 3,2 12,5
Työ- ja elinkeinoministeriö -8,2 -8,8 -5,6 0,7 -2,8
Sosiaali- ja terveysministeriö .. .. .. .. ..
Ympäristöministeriö .. .. .. .. ..
Muut hallinnonalat .. .. .. .. ..
Valtionhallinto yhteensä -0,1 -1,8 -1,2 1,7 1,0
.. kattavia tietoja ei saatavissa hallinnonaloittain

Lähde: Valtion tuottavuustilasto 2008. Tilastokeskus.

Lisätietoja: Susanna Laine (09) 1734 3317, julkinen.tuottavuustilasto@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ari Tyrkkö


Päivitetty 08.06.2009

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Valtion tuottavuustilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-0423. 2008, Hallinnonaloittainen tuotoksen, tuotantopanosten ja tuottavuuden kehitys 2008 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 26.2.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/vatt/2008/vatt_2008_2009-06-08_tau_002_fi.html