Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Hallinnonaloittainen tuotoksen, tuotantopanosten ja tuottavuuden kehitys 2006, % edellisvuodesta

  Tuotos Työpanos Kokonaispanos Työn tuottavuus Kokonaistuottavuus
Oikeusministeriö .. .. .. .. ..
Sisäasiainministeriö .. .. .. .. ..
Puolustusministeriö .. .. .. .. ..
Valtiovarainministeriö 1,2 -0,6 -0,4 1,8 1,6
Opetusministeriö -0,1 0,7 -0,3 -0,7 0,3
Maa- ja metsätalousministeriö 3,6 -2,3 0,7 6,0 2,8
Liikenne- ja viestintäministeriö 2,4 -0,6 -2,4 3,0 5,0
Kauppa- ja teollisuusministeriö .. .. .. .. ..
Sosiaali- ja terveysministeriö .. .. .. .. ..
Työministeriö .. .. .. .. ..
Ympäristöministeriö .. .. .. .. ..
Muut hallinnonalat .. .. .. .. ..
Valtionhallinto yhteensä -0,1 -0,5 -1,0 0,4 0,9
.. Kattavia tietoja ei saatavissa hallinnonaloittain

Lähde: Valtion tuottavuustilasto 2006. Tilastokeskus

Lisätietoja: Jani Heikkinen (09) 1734 3339, Susanna Laine (09) 1734 3317, julkinen.tuottavuustilasto@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ari Tyrkkö


Päivitetty 21.6.2007

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Valtion tuottavuustilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-0423. 2006, Hallinnonaloittainen tuotoksen, tuotantopanosten ja tuottavuuden kehitys 2006, % edellisvuodesta . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 28.9.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/vatt/2006/vatt_2006_2007-06-21_tau_002_fi.html