Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 21.11.2016

Värdet av försäkringsbolagens placeringar var 119,3 miljarder euro i slutet av år 2015

Balansvärdet av placeringsverksamheten inom försäkringsverksamhet uppgick i slutet av år 2015 till totalt 119,3 miljarder euro, av vilket arbetspensionsbolagens andel var 71 procent. Placeringsverksamhetens totala balansvärde ökade med 3 procent från året innan. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens statistik över försäkringsverksamhet.

Försäkringsbolagens fördelning av placeringar 31.12.2015, mn euro

Försäkringsbolagens fördelning av placeringar 31.12.2015, mn euro

Källa: Försäkringsverksamhet 2015, Statistikcentralen

Förfrågningar: Jarkko Kaunisto 029 551 3551, Kerttu Helin 029 551 3330, rahoitusmarkkinat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen

Publikationen i pdf-format (252,5 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 21.11.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Försäkringsverksamhet [e-publikation].
ISSN=2341-7617. 2015. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 26.11.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vato/2015/vato_2015_2016-11-21_tie_001_sv.html