Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Tabellbilaga 3. Arbetspensionsbolagens försäkringsbestånd 2015

  2015
Fortgående arbetsförhållanden och företagarperioder, st Basförsäkring enligt ArPL, antal försäkringar 143 955
  Basförsäkring enligt ArPL, antalet försäkrade 1 552 727
Tilläggspensionsförsäkring enligt ArPL, antal försäkringar 725
Försäkring enligt minimiskyddet i FöPL, antal försäkringar 205 236
Tilläggspensionsförsäkring enligt FöPL, antal försäkringar 94
Påbörjade pensioner, st Påbörjade pensioner 1 140 247
Ålderspensioner 857 479
Invalidpensioner 107 913
Arbetslöshetspensioner - 1)
Deltidspensioner 5 200
Familjepensioner 169 655
Under räkenskapsåret beviljade pensioner, st Ålderspensioner 47 285
Invalidpensioner 17 976
Arbetslöshetspensioner -
Deltidspensioner 1 865
Familjepensioner 9 695
Under räkenskapsåret beviljade pensioner 76 821
Under räkenskapsåret beviljade pensioner, 1000 eur Ålderspensioner 579 302
Invalidpensioner 110 857
Arbetslöshetspensioner -
Deltidspensioner 24 650
Familjepensioner 40 480
Under räkenskapsåret beviljade pensioner 755 290
1) Inga observationer

Källa: Försäkringsverksamhet 2015, Statistikcentralen

Förfrågningar: Jarkko Kaunisto 029 551 3551, Kerttu Helin 029 551 3330, rahoitusmarkkinat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 21.11.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Försäkringsverksamhet [e-publikation].
ISSN=2341-7617. 2015, Tabellbilaga 3. Arbetspensionsbolagens försäkringsbestånd 2015 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 2.2.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vato/2015/vato_2015_2016-11-21_tau_003_sv.html