Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Förhandsuppgifter om befolkningsförändringar efter händelsemånad 2021

Månad /
Kvartal
Levande
födda
Döda Naturlig folkökning Omflyttning
mellan
kommuner 1)
Invandring Utvandring Netto
invandring
Den totala förändringen 2) Folkmängd
Totalt 49 583 57 343 -7 760 305 030 34 445 12 140 22 305 15 806 5 549 599
Januari 3 998 5 058 -1 060 21 703 2 663 881 1 782 910 5 534 703
Februari 3 884 4 452 -568 18 693 2 414 720 1 694 1 203 5 535 906
Mars 4 317 4 671 -354 20 278 2 803 818 1 985 1 761 5 537 667
1. kvartal 12 199 14 181 -1 982 60 674 7 880 2 419 5 461 3 874 5 537 667
April 4 025 4 472 -447 21 751 2 437 806 1 631 1 275 5 538 942
Maj 4 090 4 651 -561 24 550 2 570 728 1 842 1 377 5 540 319
Juni 4 317 4 377 -60 28 591 2 928 989 1 939 1 982 5 542 301
2. kvartal 12 432 13 500 -1 068 74 892 7 935 2 523 5 412 4 634 5 542 301
Juli 4 335 4 692 -357 28 953 3 292 982 2 310 2 053 5 544 354
Augusti 4 425 4 749 -324 43 727 4 186 1 766 2 420 2 227 5 546 581
September 4 370 4 736 -366 29 428 3 520 1 499 2 021 1 839 5 548 420
3. kvartal 13 130 14 177 -1 047 102 108 10 998 4 247 6 751 6 119 5 548 420
Oktober 4 168 5 164 -996 23 237 3 124 1 165 1 959 1 194 5 549 614
November 3 926 5 012 -1 086 21 488 2 437 907 1 530 549 5 550 163
December 3 728 5 309 -1 581 22 631 2 071 879 1 192 -564 5 549 599
4. kvartal 11 822 15 485 -3 663 67 356 7 632 2 951 4 681 1 179 5 549 599
1) Områdesindelningen är för tidpunkten 1.1.2021
2) Innehåller korrigering av folkmängden

Källa: Förhandsstatistik över befolkningen, Statistikcentralen

Förfrågningar: Auli Hämäläinen 029 551 3615, Joonas Toivola 029 551 3355, Juhana Nordberg 029 551 3051, info@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala


Uppdaterad 27.01.2022

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Förhandsuppgifter om befolkningen [e-publikation].
ISSN=1798-839X. december 2021, Tabellbilaga 1. Förhandsuppgifter om befolkningsförändringar efter händelsemånad 2021 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 29.9.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vamuu/2021/12/vamuu_2021_12_2022-01-27_tau_001_sv.html