Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Beskrivning

Resultaträkning, balansräkning och deras bilagor samt försäkringsklasser för skade-, liv- och pensionsförsäkringsbolagen.

Statistikens hela beskrivning.

Instruktion för hänvisning:

Statistik: Försäkringsbolagen [e-publikation].
Helsinki: Finansinspektionen [hänvisat: 6.2.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vakyht/meta_sv.html