Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Försäkringsbolagen

Producent:
Finansinspektionen
Uppgifter: Försäkringsbolagen
www.finanssivalvonta.fi
Beskrivning: Resultaträkning, balansräkning och deras bilagor samt försäkringsklasser för skade-, liv- och pensionsförsäkringsbolagen.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: försäkringsbolagen, försäkring, resultaträkningar, balansräkningar, försäkringsklasser.
Statistik efter nyckelord >>>

Instruktion för hänvisning:

Statistik: Försäkringsbolagen [e-publikation].
Helsinki: Finansinspektionen [hänvisat: 5.12.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vakyht/index_sv.html