Beskrivning

Antalet fritidsfiskare och fångstdagar samt fångster per art, per område och per fångstmetod.

Statistikens hela beskrivning.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Fritidsfiske [e-publikation].
Helsinki: Naturresursinstitutet [hänvisat: 29.10.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vakala/meta_sv.html