Figurbilaga 2. Finska medborgare med dubbelt medborgarskap 2000–2018

Figurbilaga 2. Finska medborgare med dubbelt medborgarskap 2000–2018

Källa: Befolkningsstruktur 2018, Statistikcentralen

Förfrågningar: Markus Rapo 029 551 3238, info@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 22.11.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Befolkningsstruktur [e-publikation].
ISSN=1797-5387. årsöversikt 2018, Figurbilaga 2. Finska medborgare med dubbelt medborgarskap 2000–2018 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 16.9.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vaerak/2018/01/vaerak_2018_01_2019-11-22_kuv_002_sv.html