Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 4. Finska medborgare med dubbelt medborgarskap efter landskap 2002–2017

Landskap        2002                2007                2012                2017        
HELA LANDET 18 052 41 285 69 529 117 024
Nyland 8 858 19 758 34 014 60 517
Egentliga Finland 1 495 3 885 6 459 10 476
Satakunta 228 666 1 069 1 721
Egentliga Tavastland 275 655 1 141 1 834
Birkaland 1 462 3 059 5 437 8 488
Päijänne-Tavastland 673 1 598 2 472 3 713
Kymmenedalen 381 1 177 2 168 3 594
Södra Karelen 259 1 009 1 768 2 847
Södra Savolax 173 554 1 004 1 537
Norra Savolax 374 803 1 342 2 194
Norra Karelen 261 833 1 513 2 369
Mellersta Finland 726 1 594 2 390 3 438
Södra Österbotten 195 435 704 1 179
Österbotten 927 1 612 2 370 4 097
Mellersta Österbotten 95 241 356 718
Norra Österbotten 751 1 329 2 130 3 666
Kajanaland 107 275 509 780
Lappland 396 745 1 141 1 761
Åland 416 1 057 1 542 2 095

Källa: Befolkningsstruktur 2017, Statistikcentralen

Förfrågningar: Markus Rapo 029 551 3238, info@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 29.03.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Befolkningsstruktur [e-publikation].
ISSN=1797-5387. 2017, Tabellbilaga 4. Finska medborgare med dubbelt medborgarskap efter landskap 2002–2017 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 5.12.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vaerak/2017/vaerak_2017_2018-03-29_tau_004_sv.html