Tabellbilaga 1. Områdesregleringar 1.1.2018

Partiella kommunsammanslagningar Folkmängd
Varifrån                 Vart                 Båda könen Män        Kvinnor     
Uleåborg Ii 418 218 200
Sibbo Vanda 3 1 2

Källa: Befolkningsstruktur 2017, Statistikcentralen

Förfrågningar: Markus Rapo 029 551 3238, info@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 29.03.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Befolkningsstruktur [e-publikation].
ISSN=1797-5387. 2017, Tabellbilaga 1. Områdesregleringar 1.1.2018 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 13.5.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vaerak/2017/vaerak_2017_2018-03-29_tau_001_sv.html