Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 29.3.2017

Arabiskan blev den tredje största gruppen med ett främmande språk som modersmål

Enligt Statistikcentralens statistik över befolkningsstrukturen bodde 353 993 personer med ett främmande språk som modersmål i Finland i slutet av år 2016. Den arabiska gruppen gick om de somaliska och engelska grupperna som den tredje största gruppen i Finland som har ett främmande språk som modersmål. Antalet som talar arabiska som sitt modersmål uppgick till 21 783 personer.

De största grupperna med ett främmande språk som modersmål i Finland i slutet av år 2016

De största grupperna med ett främmande språk som modersmål i Finland i slutet av år 2016

Antalet personer med inhemska språk som modersmål minskade tredje året i rad

Finlands officiella folkmängd var 5 503 297 i slutet av år 2016. Folkmängden ökade med 15 989 personer under år 2016. Antalet personer med finska, svenska eller samiska som modersmål minskade med drygt 8 000 personer. Antalet personer med ett främmande språk som modersmål ökade med drygt 24 000 personer.

I Finland har 105 000 personer dubbelt medborgarskap

År 2016 fanns det i Finland 104 997 fast bosatta som utöver finskt medborgarskap också hade ett annat medborgarskap. Totalt 20 324 personer var infödda finska medborgare som beviljats medborgarskap i ett annat land. Antalet utländska medborgare som beviljats finskt medborgarskap uppgick till 84 673 personer.

I slutet av år 2016 var de största grupperna med dubbelt medborgarskap de ryska medborgarna, 27 456, de svenska medborgarna, 7 380, de somaliska medborgarna, 4 650, de estniska medborgarna, 4 601 och de amerikanska medborgarna, 3 934.

Antal personer med dubbelt medborgarskap i Finland åren 2000–2016

Antal personer med dubbelt medborgarskap i Finland åren 2000–2016

Befolkningen ökade i sju landskap

Under år 2016 gick folkmängden upp i sju landskap och ned i 12 landskap. Kvantitativt sett ökade folkmängden mest i Nyland, med 18 032 personer, i Birkaland, med 3 242 personer och i Egentliga Finland, med 1 220 personer. Befolkningsökningen var också relativt sett störst i Nyland, 1,1 procent.

Kvantitativt sett minskade folkmängden mest i Södra Savolax, med 1 330 personer och i Satakunta, med 1 217 personer. Relativt sett minskade folkmängden mest i Södra Savolax, med 0,9 procent.

Folkmängden i huvudstadsregionen ökade mer än folkmängden i hela landet

Under år 2016 gick folkmängden upp i 77 kommuner och ned i 233 kommuner. Kvantitativt sett ökade folkmängden mest i Helsingfors, med 6 973 personer, Esbo (4 781) och Vanda (4 736). Folkmängden i huvudstadsregionen ökade med drygt 16 000 personer under år 2016. Befolkningen med ett främmande språk som modersmål stod för 72 procent av befolkningsökningen i huvudstadsregionen.

Av kommunerna i Fasta Finland ökade folkmängden relativt sett mest i Sibbo (2,7 procent), Vanda (2,2 procent), Kangasala (1,9 procent) samt i Esbo (1,8 procent).

Folkmängden minskade kvantitativt sett mest i Kouvola, med 549 personer och i Salo, med 344 personer. Av kommunerna i Fasta Finland minskade folkmängden relativt sett mest i Rääkkylä (3,4 procent), Valtimo (3,4 procent) och Kivijärvi (3,3 procent).


Källa: Befolkningsstruktur 2016, Statistikcentralen

Förfrågningar: Markus Rapo 029 551 3238, info@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (328,2 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer
Kvalitetsbeskrivningar

Uppdaterad 29.03.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Befolkningsstruktur [e-publikation].
ISSN=1797-5387. 2016. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 4.6.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vaerak/2016/vaerak_2016_2017-03-29_tie_001_sv.html