Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 5. Män efter ålder, antal barn och andelen barn 31.12.2016

Ålder       Uppgift
  Män totalt Levande födda barn, totalt Antalet barn per man Antalen män som har barn Fädernas andel av åldersklassen Antalet barn per far
15–81 2 181 805 2 811 016 1.29 1 250 956 57.3 2.25
15–19 153 194 319 0.00 302 0.2 1.06
20–24 171 797 10 143 0.06 8 020 4.7 1.26
25–29 178 544 54 329 0.30 35 362 19.8 1.54
30–34 184 004 152 148 0.83 82 906 45.1 1.84
35–39 178 273 236 417 1.33 111 963 62.8 2.11
40–44 166 845 266 780 1.60 117 344 70.3 2.27
45–49 171 965 290 745 1.69 123 840 72.0 2.35
50–54 187 364 328 968 1.76 137 860 73.6 2.39
55–59 181 217 328 045 1.81 136 570 75.4 2.40
60–64 181 384 332 545 1.83 141 427 78.0 2.35
65–69 180 472 333 806 1.85 146 883 81.4 2.27
70–74 128 014 240 640 1.88 107 553 84.0 2.24
75–79 92 022 180 729 1.96 78 160 84.9 2.31
80–81 26 710 55 402 2.07 22 766 85.2 2.43

Källa: Befolkningsstruktur 2016, Statistikcentralen

Förfrågningar: Markus Rapo 029 551 3238, vaesto.tilasto@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 22.09.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Befolkningsstruktur [e-publikation].
ISSN=1797-5387. årsöversikt 2016, Tabellbilaga 5. Män efter ålder, antal barn och andelen barn 31.12.2016 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 1.2.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vaerak/2016/01/vaerak_2016_01_2017-09-22_tau_005_sv.html