Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Kommuner grupperade efter invånarantal landskapsvis 31.12.2013

Landskap Invånarantalgrupp
  Kommuner totalt - 999 1 000– 2 999 3 000– 4 999 5 000– 6 999 7 000– 8 999 9 000– 11 999 12 000– 19 999 20 000– 49 999 50 000– 99 999 100 000 -
HELA LANDET 320 14 70 56 37 28 27 33 35 11 9
Nylands landskap 26 - 3 1 3 - 3 2 11 - 3
Egentliga Finlands landskap 28 1 7 3 1 4 3 5 2 1 1
Satakunta landskap 20 - 7 3 2 2 2 2 1 1 -
Egentliga Tavastlands landskap 11 - 2 - 2 2 1 2 1 1 -
Birkalands landskap 22 - 2 3 3 2 3 2 6 - 1
Päijänne-Tavastlands landskap 11 - 1 4 - 1 - 3 1 - 1
Kymmenedalens landskap 7 - 1 1 2 - - - 1 2 -
Södra Karelens landskap 9 - - 5 2 - - - 1 1 -
Södra Savolax landskap 14 - 5 2 4 - - 1 1 1 -
Norra Savolax landskap 20 - 5 7 - 2 2 - 3 - 1
Norra Karelens landskap 13 - 2 2 2 2 1 3 - 1 -
Mellersta Finlands landskap 23 1 8 5 2 - 3 1 2 - 1
Södra Österbottens landskap 18 - 4 3 2 1 1 6 - 1 -
Österbottens landskap 15 - 2 1 4 3 2 2 - 1 -
Mellersta Österbottens landskap 8 1 2 3 1 - - - 1 - -
Norra Österbottens landskap 29 1 7 2 5 5 3 4 1 - 1
Kajanalands landskap 9 - 3 2 - 1 2 - 1 - -
Lapplands landskap 21 1 4 8 2 3 - - 2 1 -
Åland 16 9 5 1 - - 1 - - - -
Invånare 5 451 270 8 436 146 083 221 909 219 722 223 903 273 465 525 353 1 073 072 737 132 2 022 195

Källa: Befolkningsstruktur 2013, Statistikcentralen

Förfrågningar: Markus Rapo 029 551 3238, vaesto.tilasto@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 26.9.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Befolkningsstruktur [e-publikation].
ISSN=1797-5387. årsöversikt 2013, Tabellbilaga 1. Kommuner grupperade efter invånarantal landskapsvis 31.12.2013 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 9.12.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vaerak/2013/01/vaerak_2013_01_2014-09-26_tau_001_sv.html