Figurbilaga 4. Andelen personer som inte hör till ett religiöst samfund efter kön 1990–2011

Figurbilaga 4. Andelen personer som inte hör till ett religiöst samfund efter kön 1990–2011

Källa: Befolkningsstruktur 2011, Statistikcentralen

Förfrågningar: Markus Rapo 09 1734 3238, vaesto.tilasto@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 30.11.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Befolkningsstruktur [e-publikation].
ISSN=1797-5387. årsöversikt 2011, Figurbilaga 4. Andelen personer som inte hör till ett religiöst samfund efter kön 1990–2011 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 18.1.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vaerak/2011/01/vaerak_2011_01_2012-11-30_kuv_004_sv.html