Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 7.7.2021

Sjötransporter minskade i maj

I maj år 2021 uppgick den totala volymen i utrikes sjötransporter till sammanlagt 7,2 miljoner ton. Sjötransporterna minskade med 15 procent jämfört med maj året innan. Exporten minskade med 3 procent och var 4,2 miljoner ton. Importen minskade med 28 procent och uppgick till totalt 3,0 miljoner ton.

Utrikes sjötransporterna efter månad (ton) 2019–2021

Utrikes sjötransporterna efter månad (ton) 2019–2021

Mest transporterades styckegods, totalt 1,5 miljoner ton, vilket var 21 procent av alla transporter. Näst mest transporterades anrikad malm, 1,0 miljoner ton och papper, 0,7 miljoner ton.

Containertransporter

I maj 2021 transporterades totalt 1,0 miljoner ton containrar via finska hamnar, vilket var 3 procent mindre än i maj år 2020. Antalet transporterade containrar var 68 725 (122 701 TEU-containrar) 1) . Exporten av containrar minskade med 4 procent mätt i ton och importen minskade med 2 procent jämfört med maj 2020.

Transport av transportmedel

Totalt transporterades 185 908 transportmedel i utrikes sjöfart i maj 2021. Största delen av dem var transporter av passagerares personbilar. I maj transporterades 79 550 passagerares personbilar. Näst mest transporterades lastbilar, 61 564 stycken och släpvagnar för lastbilar, 40 803 stycken.

Passagerartrafik

I passagerartrafiken transporterades i maj 2021 totalt 283 888 personer. Mellan Finland och Estland reste 172 072 personer, mellan Finland och Sverige 105 226 personer och mellan Finland och Tyskland 5 987 passagerare. Jämfört med passagerartrafikens vågdal som berodde på pandemin fördubblades antalet passagerare i maj. Jämfört med maj 2019 var antalet passagerare dock bara 17 procent. I maj 2021 ankom inga passagerare till Finland med utländska kryssningsfartyg.

Fartygstrafiken på Saima kanal och transportmängden

Totalt 154 052 ton transporter i utrikes sjöfart registrerades via kanalen. Med fartyg i utrikes sjötrafik transporterades mest råvirke, totalt 85 814 ton. Näst mest transporterades oarbetade materialer och cement.


1) Grundmåttenheten för containertrafik TEU betyder en container vars längd är 20 fot, bredd 8 fot och höjd 8,5 fot.

Källa: Transport och turism, Statistikcentralen

Förfrågningar: Olli Kajava 029 551 3531, Matti Kokkonen 029 551 3770, olli.kajava@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (165,6 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 07.07.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Utrikes sjöfart [e-publikation].
ISSN=2670-1995. maj 2021. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 9.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/uvliik/2021/05/uvliik_2021_05_2021-07-07_tie_001_sv.html