Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Utrikes sjöfart 2021, september

Utrikes sjöfart 2021, maj

2021
maj
Offentliggöranden