Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Utrikes sjöfart 2021, juli

Publicerad: 5.2.2021

Sjötransporter minskade i december

I december år 2020 uppgick den totala volymen i utrikes sjötransporter till sammanlagt 8,1 miljoner ton. Sjötransporterna minskade med 6 procent jämfört med december året innan. Exporten minskade med 5 procent och var 4,4 miljoner ton. Importen minskade med 7 procent och uppgick till totalt 3,7 miljoner ton.

Utrikes sjötransporterna efter månad (ton) 2018–2020

Utrikes sjötransporterna efter månad (ton) 2018–2020

Mest transporterades styckegods, totalt 1,3 miljoner ton, vilket var 15 procent av alla transporter. Näst mest transporterades oljeprodukter, 1,1 miljoner ton och råolja, 1,0 miljoner ton.

Containertransporter

I december 2020 transporterades totalt 1.0 miljoner ton containrar via finska hamnar, vilket var 3 procent färre än i december år 2019. Antalet transporterade containrar var 69 791 (125 591 TEU-containrar) 1) . Exporten av containrar minskade med 5 procent mätt i ton och importen ökade med en procent jämfört med december 2019.

Transport av transportmedel

Totalt transporterades 168 106 transportmedel i utrikes sjöfart i december 2020. Största delen av dem var transporter av passagerares personbilar. I december transporterades 83 887 personbilar. Näst mest transporterades lastbilar, 51 432 stycken, och släpvagnar för lastbilar, 29 796 stycken.

Passagerartrafik

I passagerartrafiken transporterades i december 2020 totalt 302 074 personer. Mellan Finland och Estland reste 197 505 personer och mellan Finland och Sverige 100 104 personer och mellan Finland och Tyskland 4 465 passagerare. Antalet passagerare var bara 22 procent av passagerarantalet i december 2019. I december 2020 ankom inga passagerare till Finland med utländska kryssningsfartyg.

Fartygstrafiken på Saima kanal och transportmängden

Totalt 100 064 ton transporter i utrikes sjöfart registrerades via kanalen. Med fartyg i utrikes sjötrafik transporterades mest råvirke, totalt 32 725 ton. Näst mest transporterades oarbetade materialer och cement.


1) Grundmåttenheten för containertrafik TEU betyder en container vars längd är 20 fot, bredd 8 fot och höjd 8,5 fot.

Källa: Transport och turism, Statistikcentralen

Förfrågningar: Matti Kokkonen 029 551 3770, Sami Lahtinen 029 551 3207, matti.kokkonen@tilastokeskus.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (164,6 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser


Uppdaterad 05.02.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Utrikes sjöfart [e-publikation].
ISSN=2670-1995. december 2020. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 16.9.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/uvliik/2020/12/uvliik_2020_12_2021-02-05_tie_001_sv.html