Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Utrikes sjöfart 2021, april

Utrikes sjöfart 2020, mars

2020
mars
Offentliggöranden