Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Utrikes sjöfart 2021, september

Utrikes sjöfart 2020, januari

2020
januari
Offentliggöranden