Tämän tilaston uudet tiedot julkaistaan Rakennus- ja asuntotuotanto -tilaston sivuilla.

Käsitteet ja määritelmät

Maa- ja vesirakentamisen myynnin määräindeksi

Maa- ja vesirakentamisen myynnin määräindeksi mittaa alan tuotannon määrän kehitystä. Indeksi kuvaa tuotannon määrän suhteellista muutosta verrattuna perusvuoden tuotannon keskiarvoon. Indeksisarja alkaa vuodesta 1995.

Indeksi julkaistaan kuukausittain. Alkuperäisen indeksisarjan lisäksi lasketaan kausitasoitettu sarja sekä trendisarja.

Indeksin laskennassa käytetään verohallinnon kausiveroaineistoa sekä Tilastokeskuksen myyntitiedustelun tietoja. Havaintoyksikkönä on yritys tai toimialayksikkö. Lisäksi laskennassa käytetään Tilastokeskuksen maarakennuskustannusindeksiä.

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Uudisrakentamisen volyymi-indeksi [verkkojulkaisu].
Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 26.1.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/urvoli/kas.html