Tämän tilaston uudet tiedot julkaistaan Rakennus- ja asuntotuotanto -tilaston sivuilla.

Uudisrakentamisen volyymi-indeksi joulukuussa edellisvuotisella tasolla

Uudisrakentamisen volyymi-indeksi oli 2004 joulukuussa samalla tasolla kuin vuotta aiemmin. Asuinrakentamisen volyymin kasvu on hiipunut alkuvuoden kuukausien yli 15 prosentista vajaaseen prosenttiin. Muun rakentamisen volyymi laski edelleen. Myös marraskuu painui muun rakentamisen osalta miinukselle aineiston tarkistumisen myötä.

Uudisrakentamisen volyymi-indeksin kokonaisindeksin 6 viimeisen kuukauden vuosimuutokset, %

kuva

Asuinrakentamisen volyymi-indeksin 6 viimeisen kuukauden vuosimuutokset, %

kuva

Muun rakentamisen volyymi-indeksin 6 viimeisen kuukauden vuosimuutokset, %

kuva

Koko vuoden 2004 uudisrakentamisen volyymi oli 3,3 prosenttia edellisvuotista suurempi. Volyymin kasvu hidastui tasaisesti loppuvuotta kohden.

Asuinrakentamisen volyymi kasvoi koko vuonna 9 prosenttia loppuvuoden kasvun hidastumisesta huolimatta. Hidastumiseen vaikutti rivitalojen volyymin kääntyminen laskuun vuoden 2004 kesän jälkeen. Myös omakotitalojen ja kerrostalojen volyymin kasvu on huomattavasti hidastunut.

Muun rakentamisen volyymi pieneni 1,8 prosenttia edellisvuodesta. Muiden kuin asuinrakennusten ryhmässä ovat eniten supistuneet toimistorakennusten ja liikenteen rakennusten volyymit. Liikerakentamisen volyymi sen sijaan on kasvanut vuoden 2002 kesästä lähtien. Myös teollisuusrakentamisen volyymi on kääntynyt kasvuun vuoden 2004 loppupuoliskolla oltuaan sitä ennen voimakkaassa laskussa aina vuoden 2002 alkukuukausista.

Uudisrakentamisen volyymi-indeksi 2000=100, trendit

kuva

Uudisrakentamisen volyymi-indeksi ja aloitetut rakennukset, trendit

kuva

 

Uudisrakentamisen volyymi-indeksin vuoden 2004 tiedot ovat ennakollisia. Aina samalla kun tuoreimmat tiedot julkaistaan, korjataan aiempia ennakkotietoja. Vuoden 2004 lopulliset tiedot julkaistaan vuoden 2005 kesäkuussa.

Indeksistä ei tehdä painojulkaisua. Tiedot julkaistaan kuukausittain Talonrakentaminen ja suhdanteet -julkaisussa ja www.statfin.stat.fi -tilastopalvelussa.


Päivitetty 4.3.2005

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Uudisrakentamisen volyymi-indeksi [verkkojulkaisu].
joulukuu 2004, Uudisrakentamisen volyymi-indeksi joulukuussa edellisvuotisella tasolla . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 7.12.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/urvoli/2004/12/urvoli_2004_12_2005-03-04_kat_001.html