Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 29.6.2021

Totalt 274 000 utsökningsgäldenärer i slutet av år 2020

Enligt Statistikcentralens uppgifter var antalet utsökningsgäldenärer i slutet av år 2020 totalt 6 procent fler än under motsvarande period året innan. Under hela år 2020 var antalet utsökningsgäldenärer sammanlagt 568 000 och av dem upphörde 294 400 gäldenärers utsökningsärenden att vara anhängiga före utgången av år 2020.


Källa: Utsökningsärenden 2020, Statistikcentralen

Förfrågningar: Salla-Tuulia Tuominiemi 029 5 513 691, oikeus@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala


Uppdaterad 29.6.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Utsökningsärenden [e-publikation].
ISSN=1798-1522. 2020. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 21.3.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/uloa/2020/uloa_2020_2021-06-29_tie_001_sv.html