Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 16.12.2021

Norjalaisyhtiöiden liikevaihto nousi yli miljardilla

Tilastokeskuksen tietojen mukaan Suomessa sijaitsevat ulkomaiset yritykset kerryttivät liikevaihtoa 97 miljardia euroa vuonna 2020. Liikevaihto laski prosentin edellisvuoteen verrattuna. Eniten liikevaihtoa tuottivat ruotsalaiset, yhdysvaltalaiset, saksalaiset, norjalaiset ja tanskalaiset yritykset. Norjalaisyhtiöiden kokonaisliikevaihto kasvoi huimat 20 prosenttia, erityisesti palvelualoilla. Teollisuuden toimiala oli merkittävin sekä henkilöstön lukumäärällä että liikevaihdolla mitattuna. Ulkomaisten yritysten lukumäärä supistui kaksi prosenttia ollen 4 362 kappaletta.

Ulkomaisten yritysten liikevaihto 2019-2020 toimialoittain (pl. A Maatalous, metsätalous ja kalatalous)*

Ulkomaisten yritysten liikevaihto 2019-2020 toimialoittain (pl. A Maatalous, metsätalous ja kalatalous)*
*viisi merkittävintä maata liikevaihdon määrällä mitattuna

Ulkomaiset yritykset työllistävät 18,1 prosenttia Suomessa toimivien yritysten henkilöstöstä (liitekuvio 1). Osuus supistui hieman edellisvuoteen verrattuna. Liikevaihdon osuus kohosi hieman ollen 23,4 prosenttia Suomessa toimivien yritysten liikevaihdosta. Osuudet kuitenkin vaihtelevat merkittävästi toimialoittain. Päätoimialoilla liikevaihdon ja henkilöstön osuudet vaihtelevat yhdeksästä prosentista 45 prosenttiin (liitekuvio 2).

Liikevaihdolla mitattuna ulkomaisten yhtiöiden osuus Suomen kokonaisyrityskannasta oli suurin informaation ja viestinnän sekä kaivostoiminnan ja louhinnan toimialoilla, kun taas henkilöstön lukumäärällä mitattuna ulkomaisten yhtiöiden osuus Suomen kokonaisyrityskannasta oli suurin informaation ja viestinnän sekä terveys- ja sosiaalipalveluiden toimialoilla (liitekuvio 2). Hieman erilaisen kuvan asiasta saa, kun tarkastellaan osuuksien sijaan henkilöstön määrää ja liikevaihtoa. Näin mitattuna merkittävimmät toimialat ovat teollisuuden toimiala sekä tukku- ja vähittäiskaupan toimiala. Teollisuuden toimiala työllisti 76 500 henkilöä eli 28 prosenttia ulkomaisten yhtiöiden työntekijöistä ja sen liikevaihto oli 32 miljardia euroa. Tukku- ja vähittäiskauppa työllisti 47 900 henkilöä ja sen liikevaihto oli 31 miljardia euroa (Liitekuvio 3).

Yhtiön kansallisuus tilastoidaan perimmäistä määräysvaltaa käyttävän tahon mukaan. Useimmiten tämä on ulkomailla sijaitseva yritys, joka omistaa Suomessa toimivasta yhtiöstä yli 50 prosenttia suoraan tai välillisesti. Suomessa sijaitsevia tytäryhtiöitä omistavat selvästi eniten ruotsalaiset yritykset. Ruotsalaiset yritykset myös työllistävät ulkomaisista yhtiöistä eniten, 76 800 henkilöä, mikä oli noin 1,5 prosenttia edellisvuotta enemmän. Myös liikevaihdolla mitattuna ruotsalaiset yhtiöt ovat merkittävimpiä, 21 miljardilla eurolla. Liikevaihto ei juuri kasvanut edellisvuoteen verrattuna. (Liitekuvio 4). Ruotsalaisyritysten liikevaihto kasvoi peräti 23% rakennusalalla. Norjalaisten palvelualan yritysten liikevaihto kasvoi erityisen paljon, jopa 64 % vuoteen 2019 verrattuna.

Iso-Britannian erosopimus EU:n kanssa tuli voimaan 1.2.2020. Britannialaisten yritysten lukumäärä romahti 25 prosentilla. Henkilöstön lukumäärä putosi maltillisemmin seitsemän prosenttia, ollen 22 400 henkilöä. Liikevaihto putosi seitsemän prosenttia 4,6 miljardiin euroon.

Lisää tietoa yritysten kehityksestä koronavuonna 2020 löytyy katsauksesta .


Lähde: Ulkomaiset tytäryhtiöt Suomessa 2020, Tilastokeskus

Lisätietoja: Anna-Maija Laakko 029 551 3640, tytaryhtiot@tilastokeskus.fi

Vastaava osastopäällikkö: Katri Kaaja

Julkaisu pdf-muodossa (262,6 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 16.12.2021

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Ulkomaiset tytäryhtiöt Suomessa [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-9552. 2020. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 25.2.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/ulkoy/2020/ulkoy_2020_2021-12-16_tie_001_fi.html